فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در صنایع مختلف بویژه بصورت تخصصی درصنایع نساجی، مد و پوشاک و اکسسوری ارائه میگردد.

X
بهین تجارت آریانا شرق © 1398