بازرگانی

در بخش بازرگانی خدماتی چون مدیریت صادرات، بازاریابی داخلی و خارجی، واردات، صادرات خدمات مهندسی، انتقال تکنولوژی و … ارائه میگردد که این شرکت به منظور حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی، رونق وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان، فعالان و کارآفرینان این مرز و بوم بصورت ویژه در بخش مدیریت صادرات فعالیت میکند.

خدمات مدیریت صادرات این شرکت بسیاری  از جنبه های مربوط به صادرات از جمله انجام تحقیقات بازار، ترتیب امور حمل ونقل، تعین توزیع کننده یا نماینده خارجی، حضور در نمایشگاههای خارجی، انجام امور مربوط به تبلیغات، تنظیم اسناد وصورتحسابها را پوشش میدهد.

بطور کلی خدماتی که در این مرکز ارائه میگردد به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته خدماتی هستند که برای ایجاد تقاضا در بازارهای بین المللی می باشد دسته دیگر خدماتی هستند که به بنگاههای کوچک ومتوسط ارائه داده می شود تا آنها را در پاسخ به تقاضای مشتریان بین المللی یاری دهند.

X
بهین تجارت آریانا شرق © 1398